Home » Pepe's Moestuin » Ziekten en Plagen » Het wortellesieaaltje

Het wortellesieaaltje

Gepubliceerd op 17 maart 2021 om 15:04

Het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans) boren zich van buitenaf in de plantenwortels naar binnen, waardoor beschadigde cellen afsterven. Op aangetaste plaatsen ontstaan op de worteltjes van het gewas zogenaamde lesies, dit zijn plekjes met afgestorven weefsel. Bij een zware aantasting rot het wortelstelsel weg. In een aangetast gewas ontstaan plekken, die in groei achterblijven en herkenbaar doordat het gewas niet meer het veld niet sluit.

 

 

Wortelaantasting door het wortellesieaaltje

Aangezien het aaltje vele waardplanten kent helpt een vruchtwisseling alleen niet voldoende. Daarom is het verstandig om na de oogst van de aardappelen geen andere teelt meer toe te passen maar direct afrikanen te zaaien. Dit heeft een goede bestrijdende werking. Bovendien kan het in het najaar als groenbemesting ondergespit worden.

Preventieve maatregelen zijn;

  • Wisselteelt kan de hoeveelheid aaltjes in de bodem verminderen. Bieten en koolgewassen zijn ongevoelig voor dit aaltje en op de plekken waar deze gewassen geteeld worden, breidt de populatie wortellesieaaltjes niet uit.
  • Aanwezigheid van vlinderbloemigen doet de hoeveelheid wortellesieaaltjes in de grond toenemen.
  • Afrikaantjes houden dit aaltje weg.
  • Bodemontsmetting met behulp van kalkcyanamide
Rating: 0 sterren
0 stemmen

Dank je wel!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.